Oбщи условия за ползване

Тези Общи условия регулират използването на онлайн магазина на “София ту гоу” ООД, ЕИК: 206285939, наричано оттук нататък „Sofia2Go“, чийто домейн е https://sofia2go.eu. Използвайки онлайн магазина, Вие приемате и изрично се съгласявате с нашите Общи условия. Ако не сте съгласни, моля, въздържайте се да го използвате. 

Моля, прочетете Общите условия внимателно, преди да използвате този уебсайт. 

В съответствие с разпоредбите на приложимото законодателство, следните идентификационни данни на собственика на уебсайта са предоставени по-долу:

Адрес за кореспонденция на Sofia2Go Ltd. е:

ул. “Оборище” 2, aп. 8

3000 Враца, България.

Електронна поща: sofia2go.official@gmail.com

Тел: +359 884 666 364

1. Профили

За да може да правите поръчки на нашия онлайн магазин, се налага да си създадете личен профил и парола. Вие се съгласявате да предоставяте, поддържате и актуализирате истинна, точна, актуална и пълна информация за себе си, която се изисква в процесa на регистриране. Не можете да се представяте за друго физическо или юридическо лице, включително и да използвате потребителско име, парола или друга информация от профила на друг човек.

Вие изцяло носите отговорност за запазването на поверителността на паролата и профила си. Вие също сте изцяло отговорни за всяка дейност, извършена от Вас или някой, който използва профила Ви. Приемате да пазите паролата си тайна от други хора. Ако мислите, че профилът Ви е бил компрометиран или изложен на риск, незабавно се свържете с нас чрез и-мейл на: sofia2go.official@gmail.com. Вие се съгласявате да обезщетите и да не освободите от отговорност Sofia2Go за загуби, вследствие на това, че някой друг е използвал профила Ви в резултат на неуспеха Ви да защитите паролата си.

Sofia2Go си запазва правото да прекрати Вашия профил и достъп до онлайн магазина, поради каквато и да е причина, включително, без ограничения, ако по собствено усмотрение сметне Вашата употреба на сайта за неприемлива или в случай на нарушение на Общите условия за ползване на сайта, описани тук.

2. Продукти

Вие сте наясно и приемате, че описанията, и където е приложимо, снимките на продуктите. които се предлагат на този онлайн магазин, се предоставят въз основа на информацията и документите, предоставени от ресторантите/ хранителните обекти, които ги произвеждат, и че Sofia2Go като посредник не може да предостави никакви гаранции срещу евентуални неточности в такива описания и/или снимки. Снимките имат чисто илюстративен характер и съдържанието на съответната порция ще се различава от представената снимка, когато такава е налична. 

Sofia2Go препоръчва, когато поръчвате хранителни продукти през нашия сайт, да поискате от нас и/или заведението, предлагащо продуктите, информация за съдържанието и състава на поръчаните хранителни продукти. Ресторантът/ хранителният обект може да използва съставки и добавки в храните и напитките, които могат да причинят алергии и непоносимост. Може да се свържете с нас използвайки методите, посочени по-долу.

Настоящите Общи условия са приложими само за услугата, която Sofia2Go предоставя като посредник, публикуващ офертите на ресторанти и други хранителни обекти. Sofia2Go не носи отговорност за продуктите, предлагани на платформата, за чието качество, количество, наличност, опаковка е отговорен ресторантът, който ги произвежда.

3. Начин на получаване

Чрез подаването на поръчка през онлайн магазина, Вие директно сключвате споразумение с ресторанта/ хранителния обект, от където се очаква сами да вземете поръчания и платен от Вас продукт/и. Sofia2Go както и нашите партньори не предоставят доставка. Ваша е отговорността да вземете поръчката си от адреса, посочен на Вашата разписка, до посочения час и дата. Sofia2Go и ресторантите/ хранителните обекти не носят отговорност, в случай, че Вие не посетите обекта преди обявения краен срок, за да получите покупката си.

При вземане на Вашата покупка, ресторантът/ хранителният обект може да поиска от Вас да удостоверите самоличността си, ако поръчката съдържа алкохолни продукти или други продукти с възрастово ограничение за употреба. 

Като клиент, Вие сте обвързан с поръчката, която сте платили, и нямате право на възстановяване на платени суми, освен ако поръчката Ви не бъде анулирана от страна на Sofia2Go или на ресторанта.

За да може да правите поръчки на нашия онлайн магазин, се налага да си създадете личен профил и парола. Вие се съгласявате да предоставяте, поддържате и актуализирате истинна, точна, актуална и пълна информация за себе си, която се изисква в процесa на регистриране. Не можете да се представяте за друго физическо или юридическо лице, включително и да използвате потребителско име, парола или друга информация от профила на друг човек.

Вие изцяло носите отговорност за запазването на поверителността на паролата и профила си. Вие също сте изцяло отговорни за всяка дейност, извършена от Вас или някой, който използва профила Ви. Приемате да пазите паролата си тайна от други хора. Ако мислите, че профилът Ви е бил компрометиран или изложен на риск, незабавно се свържете с нас чрез и-мейл на: sofia2go.official@gmail.com. Вие се съгласявате да обезщетите и да не освободите от отговорност Sofia2Go за загуби, вследствие на това, че някой друг е използвал профила Ви в резултат на неуспеха Ви да защитите паролата си.

Sofia2Go си запазва правото да прекрати Вашия профил и достъп до онлайн магазина, поради каквато и да е причина, включително, без ограничения, ако по собствено усмотрение сметне Вашата употреба на сайта за неприемлива или в случай на нарушение на Общите условия за ползване на сайта, описани тук.

4. Цени на услугите и таксуване

Mоже да се регистрирате в онлайн магазина безплатно, въпреки че това подлежи на промяна от Sofia2Go по всяко време, за каквато евентуална промяна ще бъде уведомени. 

Освен това, за услуги, които включват закупуване на продукт, Вие трябва да платите цената на продукта. Чрез регистрация на сайта и предоставяне на необходимите банкови данни, Вие изрично упълномощавате Sofia2Go да издава разписки за плащане на поръчаните продукти.

5. Плащания

Можете да избирате между различни методи на плащане, които в момента са следните: кредитна и дебитна карти. Sofia2Go си запазва правото да предоставя други методи на плащане или да спре да предлага определени методи на плащане. Като клиент Вие задължително избирате метод на плащане, когато осъществявате поръчка. Онлайн плащанията се обработват от външен доставчик на платежни услуги.

Sofia2Go не съхранява данните за плащанията на потребителите, които ще бъдат обработвани и съхранявани от доставчика на платежни услуги, както е описано в Общите условия.

Sofia2Go е упълномощена от ресторантите да приема онлайн плащанията на клиентите от името на ресторантите/ хранителните обекти.

6. Връщане/ анулиране

Предвид факта, че на сайта се предлагат нетрайни хранителни продукти/напитки, Вие нямате право да анулирате поръчката, след като вече е направена.

Ако имате проблеми в хода на своята поръчка, можете да се свърже със Sofia2Go на посочените по-долу контакти.

Ако Sofia2Go анулира вече платена поръчка, ние ще Ви върнем заплатената сума по същата сметка, от която е извършено плащането. Във всеки случай, Вие се задължавате да съдействате на Sofia2Go да изпълни това свое задължение, включително като представите данни за банкова сметка, поддържана от регистрирана от БНБ кредитна институция, действаща на територията на Република България. Sofia2Go не се задължава да осъществява презгранични плащания за възстановяване на сума от анулирана поръчка.

Ако направите поръчки, които изглеждат фалшиви или е налице умишлена злоупотреба с правата на потребителя в съответната платформа, Sofia2Go може да съобщи на съответните органи, както и да прекрати действието на Вашия профил.

7. Дейности, забранени на уебсайта

Забранените дейности включват, но не се ограничават до следното: 

  • Използването на уебсайта www.sofia2go.eu за каквато и да е цел в нарушение на местни и общински  закони и наредби, включителни в нарушение на закони, приложими към дейността на Sofia2Go;
  • Публикуване на съдържание, нарушаващо правата върху интелектуалната собственост, правата за поверителност, правата за публичност, правата за търговска тайна или други права на която и да е страна;
  • Публикуване на съдържание, което е незаконно, нецензурно, клеветническо, заплашително, използвано за тормоз, злоупотребяващо, обидно, омразно или смущаващо за всяко друго лице или организация, определено от Sofia2Go по усмотрение или съгласно стандартите на Sofia2Go.

8. Хипервръзки

Някои линкове на нашия уебсайт могат да съдържат хипервръзки към уебсайтове на трети страни. Sofia2Go не контролира и не одобрява тези уебсайтове на трети страни или всякакви стоки и услуги, продавани на тези уебсайтове. Някои от тези уебсайтове, може да съдържат материали, които са неприемливи, незаконни или неточни. Вие приемате, че Sofia2Go не носи отговорност за съдържанието на уебсайтове на трети страни.

9. Обработка на съхраняваните лични данни

Sofia2Go обработва лични данни, свързани с клиента. Обработката на лични данни се осъществява съгласно Политика за обработване на лични данни. Моля, запознайте се с нашата Декларация за поверителност за клиенти.

10. Приложимо право

Към съдържанието на настоящите Общи условия се прилага действащото законодателство на Република България. Вие изрично се съгласявате, че изключителната юрисдикция за всяка претенция или спор, съгласно условията за ползване и или използването на уебсайта, се предоставя на съдилищата в България.

11. Свържете се с нас

При въпроси и коментари, не се колебайте да се свържете с нас по и-мейл на sofia2go.official@gmail.com

© 2021 Sofia2Go Ltd. All rights reserved.

Сравнение на продукти